Publicaties over armoede

Publicaties over armoede

Uit de enquête die wij vorig jaar onder intermediairs hielden, bleek onder andere dat er interesse is om meer artikelen rond het thema armoede te lezen. Daar geven wij in deze nieuwsbrief graag gehoor aan door middel van de portretgalerij van zes leerkrachten en een recent rapport van de Kinderombudsman.
PORTRETGALERIJ ‘ARMOEDE IN DE KLAS’
In het decembernummer van LINDA. stond een portretgalerij van zes leerkrachten over armoede bij kinderen in de klas en hoe zij daarmee omgaan. Indringende portretten die niet alleen schrijnende voorbeelden laten zien, maar ook de bijzondere rol die leerkrachten kunnen vervullen in het ondersteunen van deze kinderen.
TE KLEINE SCHOENEN
Lerares Roos geeft les aan groep 3 van basisschool De Wissel in Geffen. ”Een kind liep de hele winter – en lang daarna – op dezelfde goedkope snowboots. Pas in mei stapte hij over op plastic slippers. En zijn gymschoenen waren minstens twee maten te klein, maar hij gymde daar al het hele jaar op. Hij moest wachten op ‘nieuwe’ afdankertjes van zijn oudere neef.”

Lerares Roos over armoede in de klas: 'Zijn gymschoenen waren twee maten te klein'

 

NIET NAAR DE SCHOOLDISCO
Leraar Matthijs geeft les op Archipelschool De Vossenburch in Middelburg. ”Laatst was er een schooldisco. Die kostte maar drie euro, maar toch stonden er leerlingen aan de deur die geen geld bij zich hadden. Ik mocht ze niet binnenlaten, dus stond ik noodgedwongen als portier bij de deur mijn eigen leerlingen te weigeren. Ik heb voor één leerling die drie euro betaald, maar je kunt dat natuurlijk niet voor iedereen doen.”

Leraar Matthijs over armoede: 'Kinderen hebben volwassen zorgen'

Lees ook de portretgalerijen van leerkrachten Nikki, Ingeborg en Yvonne

 

RAPPORT: ALLE KINDEREN KANSRIJK
Eind 2017 bracht De Kinderombudsman het rapport Alle Kinderen Kansrijk uit met de bevindingen van een onderzoek naar de ontwikkelingskansen voor kinderen die in armoede opgroeien.
WARMTE EN AANDACHT
In Nederland groeien 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Deze kinderen en jongeren maken zich zorgen of er wel geld is voor eten of schoolspullen, ze voelen stress bij hun ouders, zijn zelf gespannen en kunnen zich moeilijker concentreren op school. De aanpak van armoede onder kinderen en jongeren staat bij het Rijk en gemeenten hoog op de agenda. Toch zien we dat het aantal kinderen en jongeren in armoede niet afneemt. Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen. Het maakt dat je je als kind minder voelt, het heeft invloed op de keuzes die je maakt in je leven en op je toekomstperspectief. Daarom moeten we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een gezin waar genoeg geld is om van te leven, waar warmte en aandacht is en waar kinderen en jongeren vrij zijn van dagelijkse zorgen.