SCHENKINGSAKTE

Wil jij de LINDA.foundation voor langere tijd steunen? Wanneer je ons minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar steunt, dan is de gift volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Zo betaalt de belastingdienst mee aan jouw gift omdat de LINDA.foundation de ANBI status heeft. Hoe groot je belastingvoordeel is, hangt af van de belastingschijf waar jouw inkomen in valt.
Als je op deze manier de LINDA.foundation wilt steunen, dan kun je onze Overeenkomst Periodieke Gift in Geld invullen. Stuur een scan van het ondertekende exemplaar via de mail naar info@lindafoundation.nl of stuur twee ondertekende exemplaren naar:
Stichting LINDA.foundation
Huizerstraatweg 117
1411GM Naarden
en wij zorgen dat je zo snel mogelijk een door ons ondertekend exemplaar retour ontvangt voor jouw administratie.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het overmaken van de jaarlijkse schenking.
Voor vragen kun je mailen naar info@lindafoundation.nl