AANMELDEN INTERMEDIAIRS

STAP 1 

Hulpverleners melden zich zo snel mogelijk aan via www.gezinneninarmoede.nl Na de registratie ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een link voor de verdere registratie. Hier vult u de gevraagde gegevens in en kunt u de aanmelding opslaan. 

* Let op: het is niet mogelijk om je aan te melden met een privé e-mailadres (gmail, hotmail etc.) of info@…. e-mailadressen.

STAP 2

Intermediairs ontvangen bericht of zij gezinnen kunnen gaan uitnodigen.
In dit bericht staat de informatie die nodig is voor het gezin en de persoonlijke referentiecode van de intermediair.

Het is mogelijk dat intermediairs geen referentiecode krijgen toegekend. Bijvoorbeeld omdat er in een bepaalde stad/regio al voldoende intermediairs zijn.

 

STAP 3

Na ontvangst van de persoonlijke referentiecode kan de intermediair gezinnen benaderen. Vervolgens moeten de gezinnen zelf  een account aanmaken op de website www.gezinneninarmoede.nl. De gezinnen dienen hiervoor over een eigen e-mailadres te beschikken. Voor de registratie zal het e-mailadres dienen als gebruikersnaam in combinatie met een zelf te verzinnen wachtwoord.

 

STAP 4

De intermediairs ontvangen vanaf medio oktober een controlemail van gezinneninarmoede.nl. Dit betekent overigens nog niet dat het gezin van ons een cadeau zal gaan ontvangen.

STAP 5

Gezinnen die een cadeau van de LINDA.foundation zullen ontvangen krijgen medio november bericht hierover per mail.

 

 

BELANGRIJKSTE CRITERIA

• Gezin met kinderen onder de 18 die aantoonbaar minimaal 80% van de tijd thuis verblijven

• Zelfstandig huishouden voerend.

• Langere tijd op of onder het absolute bestaansminimum levend en niet in staat om aan de levensbehoeften van de kinderen te voldoen.

• Geen sprake van actuele verslavingsproblematiek.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb jij een vraag over de registratie, gezinnen of een code? Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen