Staatssecretaris Jetta Klijnsma draagt foundation warm hart toe

Staatssecretaris Jetta Klijnsma draagt foundation warm hart toe

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept gemeenten op om – daar waar het gezinnen betreft die zijn aangewezen op bijstand – ruimhartig om te gaan met de gift van LINDA.foundation.
De staatssecretaris zegt: “Ik ondersteun van harte het initiatief van de LINDA.foundation om meer begrip en vooral positieve actie te creëren voor gezinnen met kinderen die het financieel zwaar hebben. Dankzij het extraatje van de LINDA.foundation zijn zij bijvoorbeeld in staat om ook een keer een lekker kerstdiner op tafel te zetten, een feestelijke outfit te dragen, of een cadeautje in de schoen te doen. Gezinnen die in aanmerking komen voor een extraatje van de LINDA.foundation worden aangebracht via gespecialiseerde instanties en gemeentes die zelf al streng selecteren en controleren. Individueel maatwerk dus! Het is om deze reden dat ik de gemeenten oproep om – daar waar het gezinnen betreft die zijn aangewezen op bijstand ruimhartg om te gaan met de gift van de LINDA.foundation.”
NB:
In de Participatiewet is aangegeven welke soorten inkomen bij de beoordeling van het recht op bijstand wél en welke niet worden meegenomen. Ten aanzien van inkomen in de vorm van een gift geldt er een specifieke bepaling. Immers de wetgever kan – gelet op de grote diversiteit van giften – nu eenmaal op voorhand niet centraal voorschrijven of “een gift” door de gemeente al dan niet in mindering op een bijstandsuitkering moet worden gebracht. Het komt er dus op neer dat iedere gemeente zelf moet beoordelen of een bepaalde gift in het specifieke individuele geval wel of niet in mindering wordt gebracht op de bijstand. Het betreft hier individueel maatwerk. Omdat gezinnen die in aanmerking komen voor een extraatje van de LINDA.foundation in feite al via individueel maatwerk zijn uitgezocht, heeft de staatssecretaris SZW de gemeenten (via deze site) opgeroepen om – daar waar het gezinnen betreft die zijn aangewezen op bijstand – ruimhartig om te gaan met de gift van de Linda Foundation.