Organisatie LINDA.foundation

De stichting wordt bestuurd door Jocelyn Nassenstein-Brouwer, voormalig managing director van Mood for Magazines.
De overheadkosten van de LINDA.foundation worden zo laag mogelijk gehouden en worden betaald door Linda de Mol en uitgeverij Mood for Magazines. Zo hebben donateurs de garantie dat hun gift in zijn geheel gebruikt wordt voor de gezinnen die het moeilijk hebben. De LINDA.foundation streeft ernaar om geen vast personeel in dienst te nemen. Iedereen die werkzaamheden voor de stichting verricht doet dit op factuurbasis en dient een geldige VAR verklaring te overleggen. Veel ondersteunende taken worden verricht door het team van de uitgeverij waarbij een fixed fee in rekening zal worden gebracht voor marketing taken.
De Raad van Toezicht bestaat uit Linda de Mol, Jildou van der Bijl, Louise van Nispen en Joachim Kaarsgaren.