Nederlander blijft steeds langer arm

Nederlander blijft steeds langer arm

Steeds meer Nederlanders die in armoede leven, slagen er niet in om eruit te komen, hoewel het economisch beter gaat.

 | Steve van Velzen
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees ook
Winston Gerschtanowitz verrast Linda met gouden envelop
Toename
Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de armoedegrens moest rondkomen, nam in 2015 toe van 27.000 tot 221.000. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens bleef in 2015 nagenoeg gelijk.
Eenoudergezinnen
Eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben het vaakst te maken met risico op armoede. Ruim een kwart van de eenoudergezinnen moest in 2015 rondkomen van een laag inkomen, minder dan voorgaande jaren. De daling kan deels worden verklaard door de verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in 2015, waardoor de koopkracht van alleenstaande ouders met betaald werk toenam.
Armoedegrens
De armoedegrens lag in 2015 op 1030 euro per maand voor een alleenstaande ouder en op 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens, zo berekende het CBS.