LINDA.foundation krijgt € 12.500 uit Coöperatiefonds

LINDA.foundation krijgt € 12.500 uit Coöperatiefonds

De LINDA.foundation heeft 12.500 euro ontvangen uit het Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland. Een geweldig bedrag, waarmee we ongeveer 20 gezinnen een steuntje in de rug kunnen geven.
Op 30 juni 2015 vond de symbolische cheque-uitreiking plaats.
Stemmen
Het geld gaat naar drieëndertig verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen waarop de ruim elfduizend leden van de Rabobank konden stemmen. Daar werd volop gehoor aan gegeven. Op basis van de binnengekomen stemmen werden de gelden uit het fonds verdeeld over de projecten.
Giving back
Rabobank Noord Gooiland is een coöperatieve bank die zich betrokken voelt bij de lokale samenleving. Als bewijs daarvan laat de bank via het Coöperatiefonds jaarlijks een deel van de winst terugvloeien in die gemeenschap. Daarmee worden lokaal maatschappelijke en culturele initiatieven gesteund. De leden van Rabobank Noord Gooiland beslissen samen welke projecten voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen. Ook bepalen zij de hoogte van de verschillende donaties.