Kinderombudsman aanpak gemeenten voor kinderen armoede moet beter

“Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. We moeten voorkomen dat dit een stempel drukt op de rest van hun leven,” dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in het rapport dat hij in juni van dit jaar heeft aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meer aandacht voor kinderen
Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. De Kinderombudsman vraagt gemeenten een beleid te ontwikkelen en adviseert om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

Niet elke dag een warme maaltijd
De Kinderombudsman startte zijn onderzoek in februari met een digitaal meldpunt, waar kinderen en jongen konden vertellen hoe zij het ervaren om in armoede te leven. Uit meer dan 700 reacties bleek dat het merendeel elke dag wordt geconfronteerd met geldgebrek. Zo is er niet elke dag een warme maaltijd en geen nieuwe kleding als dat nodig is. Meer dan de helft gaat naar de voedsel- en kledingbank of heeft te maken gehad met het afsluiten van elektriciteit.

Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag is voor veel van deze kinderen geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben velen het gevoel niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn.

Gemeenten gaan wisselend om met kinderen die in armoede opgroeien
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. De Kinderombudsman heeft gemeenten gevraagd hoe zij omgaan met kinderen die in armoede opgroeien. Zeer wisselend, blijkt. Veel gemeenten hebben sportieve en culturele voorzieningen voor kinderen in armoede, maar het aanbod loopt sterk uiteen en is niet altijd even toegankelijk.

Kindpakket
De Kinderombudsman adviseert gemeenten om een kindpakket samen te stellen. Dit pakket bevat de meest noodzakelijke behoeften én zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk aan vouchers voor winter- en zomerkleren, lessen voor een zwemdiploma, een bibliotheekpasje en toegang tot lokaal openbaar vervoer. Maar ook sporten. Dit pakket moet beschikbaar zijn voor alle kinderen die opgroeien in armoede.

Meer informatie vind je op dekinderombudsman.nl. Lees het rapport van de Kinderombudsman.

Terug naar het dossier.