Honderden miljoenen euro’s naar goede doelen door Postcode Loterij

Honderden miljoenen euro’s naar goede doelen door Postcode Loterij

De Postcode Loterij heeft het opgehaalde bedrag van 331,9 miljoen euro in 2021 onder 176 verschillende organisaties verdeeld.
De Postcode Loterij werd vorig jaar gesteund door ongeveer 3 miljoen deelnemers.
GROENE, RECHTVAARDIGE WERELD
De Postcode Loterij verdeelt het bedrag onder organisaties die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan een groene, rechtvaardige wereld. De steun bestaat voor het grootste deel uit meerjarige bijdragen. De goede doelen mogen zelf invulling geven aan het te besteden bedrag. Zij weten zelf namelijk het beste waar de hulp het hardst nodig is.  Naast de meerjarige bijdragen, ondersteunt de Postcode Loterij ook specifieke projecten of eenmalige schenkingen.
KLIMAAT EN PERSVRIJHEID
Twee sectoren met uitschieters van schenkingen zijn het Droomfonds en een aantal organisaties die zich inzetten voor vrije journalistiek en mensenrechten.
Het Droomfonds wil klimaatverandering en armoede aanpakken. Zo ontvangt Solidaridad vanuit het Droomfonds bijna 13 miljoen euro. De schenking zal gebruikt worden voor een project waarbij kleinschalige boeren leren om klimaatslimme landbouwmethoden toe te passen.
Ook de vrije journalistiek kan rekenen op steun vanuit de Postcode Loterij. Zo ontvangt het Media Development Investment Fund anderhalf miljoen euro. Dat bedrag zal verstrekt zal worden aan onafhankelijke nieuwsmedia in landen waar de vrije journalistiek onder druk staat.
7,3 MILJARD
Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is zo’n 7,3 miljard euro opgehaald met 3 miljoen deelnemers. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemers gaat naar mens en natuur.
Sinds 2016 heeft LINDA.foundation een bedrag van 2,9 miljoen euro mogen ontvangen van de Postcode Loterij. Daarmee kan LINDA.foundation bij nog meer arme gezinnen met kinderen een glimlach op het gezicht toveren tijdens de feestdagen. Kinderen zijn namelijk nooit de oorzaak van geldproblemen, maar wél het slachtoffer.