JCI Nederland is een vereniging voor jonge mensen tot 40 jaar die zich richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. Met ongeveer 2500 leden verdeeld over bijna 100 kamers in Nederland, richten zij zich op sociale relaties die samen tot ontwikkeling komen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, het bedrijfsleven en de maatschappij.
LINDA.foundation helpt ons om op een doeltreffende manier lokaal impact te realiseren. Dit zorgt voor veel verbondenheid met de mensen uit de regio.
www.jci.nl